Березнегуватська громада
Миколаївська область, Баштанський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки - «Розділу охорона навколишнього природного середовища» генерального плану смт Березнегувате Березнегуватської селищної ради Миколаївської області

Дата: 10.09.2021 13:39
Кількість переглядів: 827

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є виконавчі органи Березнегуватської селищної ради (площа Соборно-Миколаївська, буд. 10, смт Березнегувате, Баштанський р-н, Миколаївська обл., 56203).

 

Виконавець – ТОВ «ТБ Миколаївський обласний інжиніринговий центр».

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план смт Березнегувате Березнегуватської  селищної територіальної громади Миколаївської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Генеральний план смт Березнегувате розробляється у зв’язку з необхідністю отримання в користування органу місцевого самоврядування містобудівної документації, яка б відповідала вимогам чинного законодавства і дала можливість приймати управлінські рішення щодо розміщення нових територій для житлової та виробничої забудови, об’єктів обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності, підвищення рівня інженерного благоустрою та озеленення територій населеного пункту, а також забезпечити як сталий розвиток населеного пункту так і формування елементів дієздатної громади, визначивши черговість розміщення нової житлової забудови, покращення культурно-побутового обслуговування населення та існуючого функціонального зонування території населеного пункту, удосконалення вулично-дорожньої мережі, забезпечення формування повноцінного життєвого середовища в існуючих межах населеного пункту.

Генеральним планом визначаються:

 • перспективна чисельність населення, об’єми та структура нового житлового будівництва;
 • території для розвитку селищного будівництва, розвитку промисловості та комунально-складських об’єктів;
 • пріоритетні напрямки розвитку населеного пункту, їх перспективна планувальна структура та функціональне зонування;
 • території, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші);
 •  аналізується загальний стан довкілля, фактори, що його формують, надаються містобудівні пропозиції щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану;
 • обґрунтовується доцільність зміни межі населеного пункту;
 • надаються пропозиції щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури тощо.

При розробленні генеральних планів враховуються Генеральна схема планування території України; схеми планування окремих частин території України, областей, районів та їх окремих частин; стратегії, прогнози і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація; інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів; інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території; спеціалізовані схеми, проекти і програми розвитку інфраструктури населеного пункту, безпеки та організації дорожнього руху, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження об'єктів культурної спадщини тощо.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Також на підставі затверджених генеральних планів будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст. 19, визначають:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

 • відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
 • планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);
 •  охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

Необхідність розроблення генеральних планів також обумовлена змінами, які відбуваються в соціально-економічному житті країни, вимогами ефективної реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ще одним із ключових принципів сучасної соціально-економічної політики в Україні.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки Генеральний план смт Березнегувате Березнегуватської селищної ради Миколаївської області. Генеральний план розробляються відповідно до діючих Державних будівельних норм України, ДБН Б. 1.1-15:2012, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №193 від 14.08.2015 «Про затвердження Переліку класів об'єктів містобудівного кадастру», а також інших нормативних документів на розрахунковий строк до 20 років. Згідно п. 8 ст. 17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується.

Затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села, а також при використанні землі в проектних межах села.

Розроблення генеральних планів обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови населених пунктів.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Генеральними планами відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі генеральних планів можуть бути розроблені детальні плани територій в межах населеного пункту, які згідно зі ст.19, зокрема, уточнюють положення Генерального плану населеного пункту та визначають планувальну організацію і розвиток частини території.

Плани зонування територій розробляється на основі генеральних планів населених пунктів (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон (Стаття 18 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення проекту генерального плану смт Березнегувате передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території села.

Даний Проект визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населених пунктів. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генеральних планів, державними інтересами. Одночасно Проекти не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створюють умови для наступної такої зміни.

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних зон:

 • житлової;
 • громадської зони;
 • виробничої;
 • комунально-складської;
 • зони об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури;
 • рекреаційного призначення.

Таким чином Проекти визначають територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

До сфери охоплення СЕО проекту Генеральний план смт Березнегувате відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту Генеральний план смт Березнегувате здійснюється для всієї території населеного пункту в межах, визначених генеральним планом населеного пункту, що розробляється.

Для досягнення цілей СЕО збираються та використовуються наступні вихідні дані:

 1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Миколаївської області у 2019 році;

2 . Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану:

 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 •  Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування»;
 • Закон України «Про туризм»;
 •  Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів»;
 • Земельний кодекс України;
 • Закон України "Про охорону атмосферного повітря";
 • Закон України "Про відходи";
 • Закон України "Про екологічну мережу України";
 • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 • низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

3.Інші доступні джерела інформації.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села.

Визначення основних екологічних проблем.

Основними екологічними проблемами, з якими стикаються смт Березнегувате, є:

 1. Атмосферне повітря
 • основними джерелами забруднення є пересувні (автотранспорт).
 1. Водні ресурси
 • відсутність 100% забезпечення централізованим водопостачанням;
 • відсутність забезпечення централізованим водовідведенням;
 • відсутність очисних споруд дощових стоків.
 1. Земельні ресурси
 • забруднення ґрунтів придорожньої території;
 • відсутність забезпечення централізованим водовідведенням;
 • забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень;
 1. Здоров’я населення
 • акустичне навантаження через автомобільний транспорт;
 • незадовільна якість питної води.
 1. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд
 • достатній рівень забезпечення населеного пункту зеленими насадженнями, які в багатьох випадках використовуються не за функціональним використанням.
 1. Поводження з відходами
 • наявність несанкціонованих сміттєзвалищ;
 • відсутність роздільного збору ТПВ;
 • відсутність централізованого місця видалення відходів;
 • централізований збір та вивіз твердих побутових відходів (ТПВ) на території смт Березнегувате не виконується.

Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту змін до генерального плану села, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад.

Розроблення проекту генерального плану смт Березнегувате передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населених пунктів.

Стратегічна екологічна оцінка проектів Генеральний план смт Березнегувате здійснюється для територій, що проектуються, які визначаються проектними межами населених пунктів.

Ймовірні наслідки:

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого, в різній мірі та формі, можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документів державного планування - Генеральний план смт Березнегувате, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів:

а)   для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Серед основних факторів впливу та наслідків, пов’язаних із виконаннями Генеральних планів, наступні:

 • інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між джерелами та житловою забудовою);
 • здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
 • будівництво екологічно прийнятних та ефективних комунальних систем та об’єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження;
 • коригування транспортної схеми, покращення дорожнього покриття сільської вуличної мережі;
 • здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • налагодження сучасної системи дощового каналізування; відведення поверхневого стоку з території населеного пункту на очисні споруди з організацією попередньої очистки стоків;
 • 100 % забезпечення населеного пункту якісною питною водою (подача води комунальним водопроводом передбачається шляхом будівництва в межах населеного пункту розподільчої мережі, ділянок водопровідних споруд з регулюючими, протипожежними та запасними ємностями, споруд знезаражування та поліпшення якості води (за необхідності));
 • дотримання у межах зон санітарної охорони об’єктів водопостачання режимів господарської діяльності визначених Постановою КМ України №2024 від 18.12.1998р. «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»);
 • розроблення проектів землеустрою водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів;
 • 100% охоплення сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, реалізація програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить зменшити на 30-50% обсяг вивозу твердих побутових відходів;
 • ліквідація несанкціонованих звалищ сміття;

б)  для територій з природоохоронним статусом:

 • поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень у межах смт Березнегувате (парки, сквери вздовж вулиць і доріг, тощо);
 • проведення інвентаризації системи зелених насаджень у відповідності до вимог п. 6.8 «Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів»;
 • формування локальних місць рекреаційного використання (скверів) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми);
 •  формування санітарно-захисних зон (озеленення, благоустрій) комунальних та промислових об’єктів на території села;

в)  транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Проекті рішення документа державного планування не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Враховуючи географічне положення населеного пункту транскордонні наслідки реалізації проектних рішень документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення не передбачаються.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану смт Березнегувате з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

Оскільки без наявності містобудівної документації, проведення будь-якої містобудівної діяльності забороняється. Тому генеральні плани є дуже важливою документацією.

В разі, якщо проекти генеральних планів не будуть затверджені, населені пункти і надалі будуть користуватись документацією, яка, на теперішній час, не в повній мірі відповідає потребам населених пунктів.

Дослідження, які необхідно                   провести,        методи і             критерії,        що

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генеральних планів населених пунктів, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної

документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Сфери

охорони

довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом документа державного планування

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

1

2

3

Атмосферне

повітря

Вплив автотранспорту та промислових підприємств на стан повітря.

Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Зниження рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах.

Рішення генплану враховують джерела та зони їх впливу з точки зору екологічно спрямованої планувальної організації території.

Водні

ресурси

Відсутність очисних споруд дощових стоків. Забруднення русел водойм.

Антропогенний тиск на водні об’єкти, пов’язаний із скидами в них стічних вод населених пунктів.

Забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості.

Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

Для очищення господарсько-побутових стоків передбачається будівництво ЛОС.

Будівництво каналізаційної мережі дощової каналізації.

Поліпшення екологічного стану поверхневих вод водойм.

Підвищення рівня забезпечення населення доброякісною питною водою; впровадження заходів по зменшенню забруднення питної води при її транспортуванні.

Земельні

ресурси

Забруднення ґрунтів придорожньої території. Не санкціоновані звалища ТПВ.

Забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень.

Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття. Порушені території підлягають проведенню на них рекультивації

Закриття діючих кладовищ, що вичерпало свій територіальний ресурс, та заборона підхоронення в його межах з метою зменшення СЗЗ; подальше упорядкування відповідно вимог ДСанПіН 2.2.2.028-98, обов’язкове дотримання СЗЗ до житлової забудови при відведенні нових ділянок під кладовище.

Лісові

ресурси

 

Поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень у межах села (сквери вздовж вулиць і доріг тощо).

Поводження з відходами

Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ не виявлена.

Розвиток інфраструктури збирання та перевезення ТПВ; створення потужностей з обробки та переробки відходів.

Заключення договору з відповідним спеціалізованим автотранспортним підприємством;

Розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення с. Стрижівка (після затвердження генерального плану) з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану села, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, зменшення транспортних витрат тощо

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Звіти про стратегічну екологічну оцінку будуть виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звітів із СЕО:

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2.  Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено
 3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного        планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;
 5.  Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6. Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків;
 7.  Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділи «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звітів про стратегічну екологічну оцінку проектів є невід’ємною складовою проекту генерального плану смт Березнегувате.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до "Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки" у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви - обов’язково.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб - із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису.

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генеральний план смт Березнегувате Березнегуватської об’єднаної територіальної громади Миколаївської області (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано